La teva compra a qualsevol indret de MENORCA. Compra mínima: 100,00 €

null Entrega a Domicili: DILLUNS A DISSABTE

La teva compra a qualsevol indret de MENORCA. Compra mínima: 100,00 €

null Entrega a Domicili: DILLUNS A DISSABTE

Condicions i garanties de la teva compra online

1.- ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les "Condicions Generals" o les "CGC") juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre "SAN CRISPIN, S. COOP." (Amb domicili social en Avda. De la Indústria, núm 5-6, 07730 ALAIOR (ILLES BALEARS) i NIF núm F-07.013.517. Inscrita en el Registre de Cooperatives de les Illes Balears, i els clients que contractin els productes i serveis (el "Client" o "Usuari") oferts a través de la botiga online disponible a l'apartat Compra online (la "botiga online") de la pàgina web www.sancrispin.es www.sancrispin.net (El "Lloc Web").

2.- DESTINATARIS

Els productes oferts a la Botiga Online van dirigits, única i exclusivament, a persones físiques, majors d'edat, conceptuades com a "consumidors" o "usuaris" en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ( "Llei de Consumidors i Usuaris"). En conseqüència, no podran adquirir els Productes oferts a través de la Botiga Online, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, menors d'edat, altres cadenes de supermercats, autoserveis, grans superfícies, majoristes, distribuïdors, intermediaris i altres professionals de sector de la alimentació.

Es considerarà Usuari la persona registrada en el Lloc Web. Una vegada que l'Usuari faci una comanda ( "Comanda") i completi aquest Comanda, adquirirà la condició de Client.

3.- DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L'oferta de productes de la botiga on line d'SAN CRISPIN, es troba limitada geogràficament. Per tant, durant la compra, l'aplicació demana que l'usuari seleccioni l'adreça de lliurament de la comanda, indicant-li, si escau, que la direcció no es troba entre les possibilitats de venda on line de SAN CRISPIN, o permetent l'aplicació continuar amb el procés de compra.

4.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La informació continguda en les presents condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueixen per si soles una oferta de venda sinó una invitació per contractar. No existirà contracte fins al moment la comanda sigui expressament acceptat per SAN CRISPIN.

La realització d'una compra a la Botiga Online requerirà l'acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició, en els següents termes:

La primera vegada que un Usuari registrat compra haurà de marcar el checkbox d'acceptació corresponent. Les següents vegades que compri el checkbox apareixerà premarcat, llevat que s'hagin modificat les CGC, en el cas s'avisarà que hi ha hagut canvis en les mateixes i l'Usuari registrat haurà de tornar a marca el checkbox com a mostra d'acceptació.

SAN CRISPIN podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l'Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que les mateixes poden patir modificacions. Les CGC es complementen amb l'Avís Legal i Condicions d'Ús, la Política de Privadesa, i la Política de Cookies, que s'entendran incloses en les CGC als efectes legals oportuns.

5.- IMPORTS

El servei de compra en línia està disponible per a compres mínimes de 50 €.

Quan les compres són en els municipis des Migjorn Gran, Alaior, Es Mercadal, Fornells i Ferreries (Menorca, Illes Balears) per a les compres per import inferior a seixanta-cinc euros (65 €), el client haurà de pagar unes despeses d'enviament fixos de cinc euros (5 €), que el comprador haurà d'abonar juntament amb la seva compra, perquè pugui ser processat i lliurat la seva comanda, i que inclouen tots els conceptes relacionats amb la preparació de la comanda, la seva manipulació, embossat, transport i lliurament a domicili.

Per a les compres, l'import sigui igual o superior a seixanta-cinc euros (65 €) i que se serveixin en els municipis des Migjorn Gran, Alaior, Es Mercadal i Ferreries (Menorca, Illes Balears) els ports seran gratis. Així com en el cas de RECOLLIDA A BOTIGA (CLICK AND COLLECT).

Quan les compres són en la resta de municipis de Menorca (Illes Balears) per a les compres per import inferior a cent euros (100 €), el client haurà de pagar unes despeses d'enviament fixes de cinc euros (5 €), que el comprador haurà abonar juntament amb la seva compra, perquè pugui ser processat i lliurat la seva comanda, i que inclouen tots els conceptes relacionats amb la preparació de la comanda, la seva manipulació, embossat, transport i lliurament a domicili.

Per a les compres, l'import sigui igual o superior a cent euros (100 €) i que es serveixin a la resta de municipis de Menorca (Illes Balears) els ports seran gratis. Així com en el cas de RECOLLIDA A BOTIGA (CLICK AND COLLECT).

En qualsevol cas, quan el comprador no estigui d'acord amb el preu de les despeses d'enviament, no es podrà continuar amb el procés de compra i, per tant, no es perfeccionarà la mateixa, sense que s'iniciï la gestió de la comanda, quedant anul·lada en l'estat en què es trobés.

6.- PRODUCTES I PREUS

SAN CRISPIN ofereix un ampli i variat assortiment de productes en la seva Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques (el/s "Producte/s"). SAN CRISPIN li informa que les imatges dels Productes que l'Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren només als efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

SAN CRISPIN garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d'efectuar la comanda. En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la comanda, SAN CRISPIN no comptés amb algun producte dels seleccionats pel client, procedirà a trucar per telèfon al client per oferir-li la possibilitat que sol·liciti un altre producte o per contra de treure dit producte de la comanda i descomptar al client el preu de la mateixa de l'import final de la comanda. Per a això, el client haurà d'haver indicat la possibilitat que el telefonin al lloc habilitat a l'efecte en la pàgina de la Botiga Online.

SAN CRISPIN garanteix que els Productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de frescor i qualitat. Així mateix, SAN CRISPIN informa el Client que els Productes, seran transportats en caixes adequades a cada tipus de Producte, en condicions isotèrmiques.

SAN CRISPIN garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

D'altra banda, en els supòsits que el preu dels Productes vingui determinat pel preu per quilogram o el preu del producte sigui una estimació en funció de el pes mitjà d'ell mateix, per ser la forma de compra per unitats, el preu final dependrà de el pes real del producte subministrat. Per aquest motiu, el preu de la compra pot diferir de l'import de la Comanda causa de l'existència de productes de pes variable en el lliurament.

SAN CRISPIN l'informa que hi ha límits d'imports i quantitats en les compres que es realitzin a la Botiga Online, sent més concretament els següents: (i) L'import total final del tiquet de compra no podrà superar en cap cas els deu mil euros, de manera que hi ha un màxim de nou mil nou-cents noranta-nou euros per tiquet de compra; (ii) Un límit d'unitats per producte: hi ha un límit màxim d'unitats que per cada producte (amb el mateix codi de referència) es podrà adquirir a la Botiga Online, aquesta quantitat pot variar depenent de cada producte, i no es podrà adquirir més unitats de producte que les que el propi sistema de la Botiga Online, en el moment d'indicar les quantitats de producte que vol afegir a la cistella, tingui habilitat; (iii) Sense perjudici del límit anterior, hi ha un límit d'import màxim que el Client podrà adquirir per cada producte de mil euros, és a dir, no es podrà adquirir més de mil euros en un mateix producte, independentment que no hagi superat el límit d'unitats adquirides del mateix.

7.- PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

7.1.- Registre Previ a la Contratació

Per realitzar una comanda a la Botiga Online és necessari que l'Usuari es registri prèviament a través de la secció del Lloc Web "Registrar-se", emplenant el formulari que se li presenta. El registre és gratuït.

Es pot accedir a la botiga on-line segons tres perfils:

 • Soci-client: s'integraran les dades de la base de dades de SAN CRISPIN, havent de generar l'usuari la seva pròpia contrasenya.

 • No soci-client: registre com a usuari de la botiga on-line només. Ser soci client és opcional, no és un requisit de compra.

 • Visitant: navegació per la web, no es poden efectuar compres sota aquest perfil.

Actualment la Botiga on-line no permet registrar com a Soci-client a nom d'una persona jurídica, amb l'excepció de poder sol·licitar factures de les compres efectuades per una persona física a nom d'una persona jurídica.

Una vegada que l'Usuari s'ha registrat, haurà de completar la secció "Les meves Dades".

El nom d'usuari i contrasenya són dades personals i intransferibles de cada usuari i han d'estar sota la custòdia de la mateixa, de manera que queda expressament prohibit comunicar-los o facilitar el seu ús a tercers.

Per tal d'evitar el seu coneixement per tercers, els Usuaris s'abstindran d'anotar aquestes claus en llibretes, carteres, papers, post-it, etc., sent preferible la seva memorització.

Si l'Usuari tingués indicis o certesa que una altra persona coneix les seves dades d'identificació i contrasenya, haurà de canviar la contrasenya, sol·licitant una nova a l'apartat "El meu usuari", fent clic a "Canviar contrasenya". Per la seva banda, SAN CRISPIN es reserva la facultat de cancel·lar el registre en el cas que detecti una utilització fraudulenta d'aquest.

SAN CRISPIN l'informa que tant la recollida de les seves dades com la visualització en el Lloc Web es transmetran mitjançant una connexió segura, encriptada i protegida segons protocol SSL (Secure Socket Layers).

7.2.- Procediment de Compra

El Client podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any (366 dies en anys de traspàs).

L'Usuari podrà accedir a la Botiga Online i efectuar una comanda ( "Comanda"). En cas de completar-la Comanda, l'Usuari registrat adquirirà la condició de Client.

Un cop l'Usuari entra a la Botiga Online i prèviament s'ha registrat, l'usuari pot realitzar una comanda. Abans de realitzar el mateix, se li demanarà que introdueixi el codi postal d'el punt on vol que se li serveixi la comanda (que pot ser diferent a el de la seva residència habitual). Llavors, apareixeran a la pantalla els Productes disponibles, amb les seves característiques, fotos i els seus preus, ordenats per seccions, preus o marques, en funció de les necessitats de l'Usuari. L'Usuari podrà anar afegint els productes escollits fent clic al botó "Afegeix" situat a sota de cada producte. A la secció dreta de la pantalla "La teva cistella" podrà ser visualitzat per l'Usuari el contingut d'la Comanda. Un cop finalitzat la Comanda, l'Usuari haurà de seleccionar l'opció "Comprar", visible sota de "La teva cistella", i es visualitzarà en pantalla el calendari de lliurament disponible. L'Usuari haurà de seleccionar, entre els disponibles, un dia i franja horària per al lliurament o recollida de la Comanda. Finalment, l'Usuari ha de procedir al pagament de la seva compra, per això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla.

S'informa el Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit, en el moment en que estigués preparat

7.3.- Mitjans de pagament

Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s'indiquin a la Botiga Online en cada moment.

L'usuari no podrà efectuar el pagament amb la targeta "SAN CRISPIN". No obstant, en el moment en què estigués operatiu el sistema de pagament mitjançant aquesta targeta, s'advertiria convenientment, es modificarien aquestes bases i s'habilitaria l'operativa per fer efectiu el pagament mitjançant aquesta targeta.

En tot cas, l'ús de cupons o codis de descompte pot ser sotmès a condicions específiques pel seu contingut, producte a què es refereixen, per la condició de qui els fa servir, etc., que seran en tot cas comunicades a l'Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l'ús del cupó o codi de descompte corresponent.

En el cas que l'usuari sigui soci client, podrà canviar els seus xecs regal en la seva compra on line, seleccionant el xec o xecs que vol canviar en la seva compra.

El cobrament de la compra efectuada es realitzarà en el moment d'emissió de la factura simplificada (coneguda també com "tiquet"), de tal manera que quan la comanda surti de centre d'expedició cap al domicili de lliurament indicat pel client, ja estarà cobrat. Si, amb posterioritat, sorgís alguna incidència en el lliurament que impedís total o parcialment la mateixa, es realitzaria al client un abonament total o parcial pels imports corresponents al producte o productes que no hagin pogut ser lliurats.

7.4.- Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador i/o imprimir la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda. Sense perjudici de l'anterior, SAN CRISPIN procedirà a remetre justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, via telemàtica a l'adreça de correu electrònic indicada en el moment del registre, i en un termini no superior a 24 hores a comptar de la finalització de la Comanda per part de l'Client.

8.- ENTREGA I RECOLLIDA

8.1.- Cobertura Geogràfica

El servei de compra on line únicament estarà disponible a Menorca.

8.2.- Calendari d'entrega o recollida

Els lliuraments a domicili es realitzaran de dilluns a divendres, excepte dies festius, tant nacionals, com autonòmics i locals, en aquelles franges horàries que, en el moment de realitzar la Comanda, estiguin disponibles i haguessin estat seleccionades pel client. Igualment, també es realitzaran lliuraments en els dies que estiguin legalment habilitats per a l'obertura comercial.

En el moment d'efectuar la Comanda, el Client podrà visualitzar el calendari disponible.

8.3.- Despeses d'enviament o Lliurament

La preparació de la comanda, confecció, manipulació, transport i lliurament serà gratuïta o tindrà el cost corresponent, d'acord amb el que es disposa a la condició general.

8.4.- Forma d'entrega

A la secció "Les meves Dades", el Client podrà seleccionar l'opció que la Comanda li sigui lliurada en el domicili indicat en el moment de registre a la Botiga Online, en aquelles poblacions i/o Codis Postals on el servei de la Botiga Online estigui disponible.

La Comanda serà lliurada en el dia i franja horària escollida pel Client, entre les disponibles, en el moment de realitzar la Petició.

En el moment del lliurament de la comanda, el Client haurà de signar l'albarà de lliurament de la mateixa (que podrà ser en format electrònic), en senyal de conformitat i acceptació. Aquesta firma es podrà realitzar mitjançant suport físic o mitjançant tablet, Smartphone o sistema electrònic semblant.

9.- DESISTIMENT

El client pot exercir el seu fret de desistiment en els següents termes:

 • Els productes no peribles: el client disposarà d'un termini de quinze (15) dies naturals des de la data de lliurament per exercir el seu dret. Per a això, haurà d'acudir a un dels supermercats SAN CRISPIN i lliurar al responsable de l'establiment el producte o productes que vulgui tornar o canviar per un altre de les mateixes característiques juntament amb el tiquet de compra. SAN CRISPIN li facilita la possibilitat de sol·licitar la devolució a través d'l'apartat "Les meves devolucions" de la Botiga Online durant els set primers dies del termini total per exercir el dret.

 • Els productes peribles: dins de les setanta-dues (72) hores següents a l'hora del lliurament.

 • La devolució sera sempre gratuïta per al client.

 • SAN CRISPIN farà la devolució de l'import de forma immediata i en la mateixa forma de pagament en la qual es va realitzar la compra, respectant el PVP de la compra independentment de quan realitzi la devolució.

10.- RESPONSABILITATS Y GARANTIES

L'Usuari registrat o Client serà responsable de:

 • Tots aquells actes que contravinguin el que disposa aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 • Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que SAN CRISPIN, a través de la Botiga Online, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Productes.

 • La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant a SAN CRISPIN de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització i/o manipulació incorrecta dels Productes.

 • La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què omplís cada un dels formularis que SAN CRISPIN requereix.

 • Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l'usuari registrat o Client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a l'adquisició dels Productes.

En cap cas SAN CRISPIN respondrà de:

 • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a SAN CRISPIN.

 • El mal ús o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per SAN CRISPIN i / o amb el Producte.

Les condicions de Garantia dels Productes s'establiran d'acord amb la Llei aplicable, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s'indiqui en cada cas.

11.- SERVEI D'ATENCIÓ AL SOCI

SAN CRISPIN posa a la seva disposició un Servicio de Atención al Cliente, operatiu de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, via telefònica (nombre 971 371 147) i via electrònica (info@sancrispin.net), a què es pot adreçar davant de qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online .

12.- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions generals es regiran per la legislació espanyola comú, que serà d'aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant SAN CRISPIN com els Usuaris Registrats o Clients, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de les Illes Balears amb renúncia al seu fur propi si ho hagués.

13.- ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

No es realitzarà l'enviament de comunicacions comercials a aquells usuaris de la Botiga Online que no estiguin donats d'alta com a Socis-Clients.

En el cas dels Socis-Clients que accedeixin a la Botiga Online, l'enviament d'aquest tipus de comunicacions sempre es regirà pel que ens hagi indicat pel que fa a la resta de comunicacions comercials de SAN CRISPIN que, amb motiu de la seva condició de Soci-Client de la Cooperativa, pogués rebre.

Sense perjudici de l'anterior, i amb la finalitat de completar el procés de registre satisfactòriament (veure apartat 4.7.1.Registr Previ a la Contractació), se li enviarà un correu electrònic a l'adreça facilitada en aquest registre per informa que ha estat donat d'alta a la Botiga Online correctament

Fes-te soci i gaudeix de més avantatges

Vull ser soci

Promocions exclusives a la botiga i online

Acumula punts per pagar la teva compra

Descomptes per a famílies grans i celíaques