Your food anywhere in MENORCA. Minimum purchase: 100,00 €.

null Home Delivery: MONDAY TO SATURDAY

Your food anywhere in MENORCA. Minimum purchase: 100,00 €.

null Home Delivery: MONDAY TO SATURDAY

Millor si és a granel

Aprendre a produir els mínims residus possibles és un dels reptes que tenim més a l’abast els consumidors per contribuir a la millora del medi ambient. La societat actual produeix grans quantitats de deixalles, cada vegada més. Aquests residus són, en molts casos, difícils i costosos de tractar i suposen un perjudici per al medi ambient. Però aquesta situació es pot canviar amb la col·laboració i la responsabilitat de cadascun de nosaltres. Reduir, reutilitzar i reciclar són, per aquest ordre, les estratègies més importants per minimitzar l’impacte dels residus en el nostre entorn natural. La reducció dels residus és possible. Es tracta d’acostumar-nos a pensar com, en la nostra vida quotidiana, podem contribuir a generar les mínimes deixalles possibles i a aprofitar al màxim els recursos de què disposem. Tots nosaltres som consumidors i usuaris d'un ampli ventall de béns i serveis, i això fa que, directament o indirecta, intervinguem en el medi ambient, des de la nostra compra diària al us dels envasos o del cotxe, per exemple. Per tant, és a les nostres mans canviar alguns dels nostres hàbits de consum, i és nostra la responsabilitat de consumir de manera respectuosa amb el nostre entorn.

 

Des de la Cooperativa San Crispin ja fa temps que vam introduir dispensadors de granel a la Central de les llegums seques i els fruits secs que ara també hem extès al Ramal. Ara també acabem de fer una passa mes amb la incorporació de sabó a granel per la llar, pel cos i per la roba en un pla pilot que va començar a la botiga d’Es Migjorn Gran i que recentment hem traslladat també a la Central del Polígon. D’altra banda també hem incorporat les garrafes retornables d’aigua a Es Migjorn també amb l’objectiu de generar menys residus.

Totes aquestes bones propostes han sorgit de socis de la Cooperativa que ens les han demanat i després d’estudiar-ne la viabilitat i sobretot, escollir el proveïdor que fos capaç de subministrar-ho, ho hem pogut implantar.

Read more

Become a partner and enjoy more benefits

I want to be a partner

Exclusive promotions in store and online

Collect points to pay for your purchase

Discounts for large families and celiacs