Your food anywhere in MENORCA. Minimum purchase: 100,00 €.

null Home Delivery: MONDAY TO SATURDAY

Your food anywhere in MENORCA. Minimum purchase: 100,00 €.

null Home Delivery: MONDAY TO SATURDAY

Convocatòria Assamblea de Socis de San Crispin

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS DE SAN CRISPÍN

Convoca’m als socis/es a l’Assemblea General Ordinària de San Crispin Societat Cooperativa pel dia 30 de juny de 2021 a les 19.30 hores en primera convocatòria i les 20.00. hores en segona convocatòria, al Convent de Sant Diego, carrer d’Es Banyer 11 amb el següent:

Ordre del dia:


1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació, si pertoca, de la gestió social desenvolupada pel Consell Rector durant l’exercici 2020
3. Aprovació, si pertoca, dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020
4. Resoldre, si s’escau, sobre la proposta d’aplicació dels resultats formulada pel Consell Rector
5. Presentació i aprovació, si pertoca, del pressupost per a l’any 2021
6. Redacció i aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la present Assemblea
7. Torn obert de paraules

La documentació per a la celebració de la Assemblea està a la disposició de tots el socis/es a la seu central de sa cooperativa a l’Avgda de la Industria, 5-6 P.I La Trotxa d’Alaior.

L’aforament màxim que permet el Convent de Sant Diego per raons sanitàries es de 90 persones.

Read more

Become a partner and enjoy more benefits

I want to be a partner

Exclusive promotions in store and online

Collect points to pay for your purchase

Discounts for large families and celiacs